REVIZE A ZKOUŠKY
           plynovodů a plynových spotřebičů
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  Plyn. zařízení

  Revize PLZ

  Ceník revizí

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
Revize plynových zařízení
 
Organizace nebo podnikatel provozující plynová zařízení je povinen zajišťovat:

pravidelné kontroly PLZ (min. 1x ročně)
  Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Provádí revizní technik nebo pověřená osoba ovládající předpisy, vystavuje zprávu o kontrole.

pravidelné provozní revize (zpravidla 1x za 3 roky)
  Zahrnuje celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Provádí revizní technik PLZ, vystavuje protokol o revizi.

výchozí revize, tlakové zkoušky
  Provádí se po instalaci nového zařízení (plynovodu/spotřebiče) nebo po rekonstrukci či úpravách. Provádí revizní technik PLZ, vystavuje protokol o revizi/zkoušce zkoušce. Ve stanovených případech je nutná přítomnost orgánu Technické inspekce ČR.

vést dokumentaci, záznamy
  K provozovanému PLZ nutno mít dokumentaci výrobce, doklad o výchozí revizi, musí být vedeny provozní záznamy o údržbě. Provádí proškolená pověřená obsluha PLZ, vede provozní deník.

proškolení obsluhy (1x za 3 roky)
  Zahrnuje seznámení se zařízením, jeho funkcí, návodem k obsluze a základními úkony údržby. Provádí revizní technik PLZ, vystavuje osvědčení o proškolení.

 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2014 All Rights Reserved
Domů | Plynová zařízení | Revize PLZ | Ceník revizí | FAQ's | Kontakt |