REVIZE A ZKOUŠKY
           plynovodů a plynových spotřebičů
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  Plyn. zařízení

  Revize PLZ

  Ceník revizí

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
Často kladené otázky k revizím PLZ
 
1. Mám doma plynovou karmu. Musím na ní dělat nějaké revize?
Záleží především na tom, zda plynový spotřebič používáte doma nebo pro podnikání. Vyhláška č. 21/1979 Sb. je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost - tedy jen pro "organizace". Navíc povinnosti 3leté periody revize je daná článkem 28. normy ČSN 38 6405 a normy nejsou předpisem obecně závazným. Čili odpověď na Vaši otázku je, že k provádění revizí na domácím plynovém spotřebiči, pokud není využívaný k podnikání, nemáte z právních předpisů povinnost.
Druhou otázkou však je, zda máte byt/dům/chatu... pojištěnou. Pak je potřeba velmi pozorně číst pojistné podmínky, ve kterých může být prováděním pravidelných kontrol a revizí podmíněno pojistné plnění v případě mimořádné události.

2. Proč má chodit revizní technik každý rok, když je lhůta pro revize tři roky?
Rozlišujeme v zásadě mezi dvěma kontrolními úkony u plynových zařízení:
Prvním - nižším úkonem je kontrola plynového zařízení. Kontrola se provádí na základě vládního nařízení č. 378/2001 Sb. (u každého technického zařízení musí být podle §4, odst. 2 následná kontrola prováděna nejméně jednou za 12 měsíců...) a vyhlášky č. 85/1978 Sb., kde je v §3, odst. 4 řečeno, že "Kontrola zařízení se uskuteční jednou za rok." Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany.
Druhým - vyšším úkonem je revize plynového zařízení. Povinnost jejího provádění vychází opět z výše uvedených předpisů a její lhůta tříletá je dána normou ČSN 30 6405, čl. 28.. Revize zařízení jsou výchozí a provozní; rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Revize je vyšším stupněm kontroly a proto kontrolu v daném roce také plně nahrazuje.

 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2014 All Rights Reserved
Domů | Plynová zařízení | Revize PLZ | Ceník revizí | FAQ's | Kontakt |