REVIZE A ZKOUŠKY
           plynovodů a plynových spotřebičů
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  Plyn. zařízení

  Revize PLZ

  Ceník revizí

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
 
  Domovní plynovody
  Průmyslové plynovody
  Plynové spotřebiče do 50kW
  Plynové spotřebiče nad 50kW
  Plynové kotelny
  Regulační stanice plynu
  Plynovodní soustava


Podrobnosti o plynových zařízeních


Zákon č. 174/1968 Sb.
Vyhláška č. 85/1978 Sb.
Vyhláška č. 21/1979 Sb.
Vyhláška č. 48/1982 Sb.
Vyhláška č. 91/1993 Sb.
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
  Výchozí revize PLZ
  Provozní revize PLZ
  Tlaková zkouška PLZ
  Zkouška těsnosti
  Kontroly detekce úniku hořlavých plynů
Dodavatelské zajištění BOZP
Dodavatelské zajištění PO
Poradenství v BOZP a PO
Tvorba a správa dokumentace
Profesní školení zaměstnanců
Zajištění prohlídek, kontrol a revizí
Zajištění koordinátora na stavbách
Zastupování při státních kontrolách
 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2014 All Rights Reserved
Domů | Plynová zařízení | Revize PLZ | Ceník revizí | FAQ's | Kontakt |