REVIZE A ZKOUŠKY
           plynovodů a plynových spotřebičů
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  Plyn. zařízení

  Revize PLZ

  Ceník revizí

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
Ceník revizí plynových zařízení
 
Cena je závislá na druhu úkonu, druhu zařízení a jeho rozsahu:

 Druh plynového zařízení:

Cena v Kč:

revize (3roky)

kontrola (ročně)

domovní plynovod - do 15m / nad 15m

850,- / 1050,-

780,- / 980,-

domovní plynovod - bytový rozvod

150,-

150,-

průmyslový plynovod - do 80m / nad 80m

1050,- / 1200,-

800,- / 900,-

plynový spotřebič do 50 kW (1ks)

210,-

210,-

plynová kotelna - III. / II. / I. kategorie

1300,- / 1500,- / 1700,-

850,- / 1050,- / 1150,-

plynová pec, lakovací box

600,-

500,-

Součástí nabídky je také proškolení obsluhy plynového zařízení, které je nutno opakovat každé 3 roky. Cena za školení je 350,- Kč / účastník; proškolenému zaměstnanci je po absolvování školení vydán doklad odborné způsobilosti pro obsluhu PLZ.

Další služby v oblasti plynového zařízení: výpočet větrání místnosti / kotelny; zpracování kompletní dokumentace plynového zařízení; apod. - podle rozsahu a druhu dle individuální cenové nabídky.

K ceně revize je účtováno dopravné ve výši 7,50 Kč / km a čas revizního technika strávený na cestě v částce 210,- Kč / hod.

Při větším počtu tlakových nádob / více revizí v jeden den na jednom místě a také stálým zákazníkům (od 3. revize) poskytujeme slevu ve výši 10 – 20%

 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2014 All Rights Reserved
Domů | Plynová zařízení | Revize PLZ | Ceník revizí | FAQ's | Kontakt |